Home
Blog
Op welke toeslagen heb je recht?

Download Dyme voor nog meer bespaartips

Download Dyme app
Publicatie: 15/12/2021 | Update: 17/02/2022

Op welke toeslagen heb je recht?

Er zijn veel verschillende wettelijke regelingen voor toeslagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorg- of huurtoeslag. Het hangt van je persoonlijke omstandigheden af of jij recht hebt op deze toeslagen. In dit artikel nemen we je mee in de wereld van de toeslagen in Nederland. Welke toeslagen zijn er? En onder welke omstandigheden heb jij recht op die toeslagen?

Op welke toeslagen heb je recht

1. Zorgtoeslag

Vanaf je 18e jaar kun je een bijdrage ontvangen in de kosten voor je (Nederlandse) zorgverzekering. Kan, want niet iedereen ontvangt zorgtoeslag. Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om de zorgtoeslag te ontvangen. Of je zorgtoeslag krijgt en wat de hoogte daarvan is, is afhankelijk van je inkomen.

Maximaal inkomen om recht te hebben op zorgtoeslag

Er is namelijk een bepaalde inkomensgrens tot waar je recht hebt op zorgtoeslag. Voor singles ligt deze grens in 2022 op €28.500. Als je een toeslagpartner hebt, dan mag het inkomen gezamenlijk maximaal €35.500 zijn. Het draait om je ‘toetsingsinkomen’, dat is het totale inkomen uit box 1, 2 en 3 samen. Wijzigt er iets in je inkomen, dan is het belangrijk dat je dit doorgeeft aan de Belastingdienst.

Vermogen heeft invloed op recht op zorgtoeslag

Ook je vermogen telt mee bij de berekening van de zorgtoeslag. Heb je in 2022 een vermogen groter dan €107.752? Dan heb je geen recht op zorgtoeslag. Voor partners gaat dit om een vermogen van €132.752. Bij vermogen kun je denken aan spaargeld, een vakantiehuis, beleggingen enzovoort. Op de website van de Belastingdienst zie je welk vermogen wel en niet meetelt voor de berekening van je zorgtoeslag. En heb je net een huis gekocht? Dan kun je je vermogen verlagen door middel van het extra aflossen op je hypotheek.

Zorgtoeslag aanvragen

Kom je in aanmerking voor zorgtoeslag? Dit komt niet automatisch op je rekening, maar moet je zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Op elk moment kun je voor het lopende jaar je zorgtoeslag aanvragen. Je kunt ook met terugwerkende kracht zorgtoeslag aanvragen. Dit kan tot 1 september van het jaar erna.

2. Huurtoeslag

Ook voor je huur is het mogelijk een financiële bijdrage te ontvangen. Betaal je ruim genomen onder €800 per maand met servicekosten, dan is er kans dat je recht hebt op huurtoeslag. Een vereiste voor huurtoeslag is dat je een zelfstandige ruimte huurt en op dit adres ingeschreven staat. Net zoals bij de zorgtoeslag hangt het van je inkomen en vermogen af of je recht hebt op huurtoeslag en hoeveel je ontvangt.

Geld besparen op jouw maandelijkse lasten? Download Dyme.

Voorwaarden voor huurtoeslag

Er zijn veel voorwaarden waar je aan moet doen, wil je huurtoeslag ontvangen.

 • Ten eerste moet je 18 jaar of ouder zijn.
 • Daarnaast heb je een huurovereenkomst en betaal je elke maand huur. Dit moet je kunnen bewijzen. Bovendien moet je staan ingeschreven op het woonadres en een Nederlandse nationaliteit óf geldige verblijfsvergunning hebben.
 • Woon je samen met iemand? Dan moet hij of zij ook een Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning hebben.
 • Een vereiste is dat je een zelfstandige woning huurt. Dit houdt in dat je een eigen voordeur, keuken en toilet hebt. Voor personen ouder dan 23 jaar geldt in 2022 een rekenhuur van €763,46. Als de huurgrens hoger is dan dit bedrag, vervalt je recht op huurtoeslag.
 • Daarnaast mogen je inkomen en vermogen niet te hoog zijn, net zoals bij zorgtoeslag. Wel is het mogelijk soms een extra bijdrage te krijgen, bijvoorbeeld als iemand in jouw gezin een beperking heeft of als je een groot gezin hebt.

Aanvragen huurtoeslag

Via de website van de Belastingdienst kun je huurtoeslag aanvragen. Je kunt op elk moment huurtoeslag aanvragen, ook met terugwerkende kracht. Hierbij geldt hetzelfde als bij zorgtoeslag, dit kan tot 1 september van het volgende jaar. Verandert je inkomen of ga je samenwonen? Geef dit dan door bij de Belastingdienst.

Lees ook: alles over huurtoeslag in 2022

3. Kinderopvangtoeslag

Studeren of werken jij en je partner en breng je jullie kind(eren) naar de kinderopvang? Of volg je een traject die de kans op werk vergroot of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling? Dan maak je kans op kinderopvangtoeslag. Wederom is je inkomen één van de factoren waar van afhangt of en hoeveel toeslag je krijgt. Het is ook van belang hoeveel kinderen je hebt die gebruik maken van de kinderopvang.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Er zijn een aantal basisregels waar je aan moet voldoen wil je toeslag ontvangen.

 • Zo moet de opvang geregistreerd zijn, dit moet in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit geldt ook als je het buitenland werkt of woont.
 • Ten tweede moet je kinderbijslag of een pleegouderbijdrage ontvangen voor je kind.
 • Daarnaast moet je een schriftelijke overeenkomst met de opvang hebben. Hier staat bijvoorbeeld de uurprijs van de kinderopvang in en het aantal jaarlijkse opvanguren. Ook voor deze toeslag moet je een Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning hebben.
 • Bekijk hier de kinderopvangtoeslag voor 2022.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Via de website van de Belastingdienst kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. Je krijgt enkel toeslag voor de uren waarop je kinderen worden opgevangen. Een uitzondering op deze regel zijn de feestdagen. Het is wel van belang dat de kinderopvang open is én dat de uren in de overeenkomst beschreven staan. Het maakt niet uit of je wel of niet gebruik maakt van de uren, wel telt het of je ervoor hebt betaald.

Lees ook: 7 handige tips om geld te besparen op kinderopvang

4. Kindgebonden budget

Naast de kinderopvangtoeslag kun je ook kindgebonden budget ontvangen. Heb je één of meer (stief- of pleeg-) kinderen die 17 jaar of jonger zijn? Dan heb je misschien recht op het kindgebonden budget. Ook deze financiële bijdrage hang af van je inkomen. Maar natuurlijk ook van hoeveel kinderen je hebt, hoe oud ze zijn en wat jouw vermogen is.

Lees ook: Kindgebonden en persoonsgebonden budget (PGB). Wat is het?

Voorwaarden kindgebonden budget

Om het kindgebonden budget te krijgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Ten eerste moet het kind jonger zijn dan 18 jaar.
 • Bovendien moet je kinderbijslag ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank of je kind in belangrijke mate onderhouden.
 • Daarnaast mag je inkomen niet te hoog zijn, of het gezamenlijke inkomen van jou en je partner. Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van de grootte van je gezin.
 • Ook voor deze toeslag moet je een Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning hebben.
 • Jouw vermogen mag in 2022 niet hoger zijn dan €120.020, of als je een toeslagpartner hebt, hoger dan €151.767.

Kindgebonden budget aanvragen

Je hoeft het kindgebonden budget vrijwel nooit aan te vragen, maar je krijgt bericht als je er volgens de Belastingdienst recht op hebt. Mocht je geen bericht krijgen, maar denk je er wel recht op te hebben? Dan kun je het viadeze pagina van de Belastingdienst aanvragen.

Extra toeslag voor alleenstaande ouders

Als alleenstaande ouder ontvang je een hoger kindgebonden budget. Deze extra financiële bijdrage is een vergoeding in het levensonderhoud. Ook als je kind 12 of 16 wordt, krijg je extra toeslag. Waarom? Dit is een vergoeding voor de schoolkosten. Ook deze extra bijdrage is afhankelijk van je inkomen.

Ken je onze app al? Met de Dyme app krijg je een compleet overzicht op je financiën, zodat je altijd controle hebt over je geld. Onze slimme technologie maakt automatisch overzichten van je inkomsten en uitgaven en laat je direct zien hoe(veel) je kunt besparen. Zo besparen Dyme gebruikers gemiddeld €800 per jaar op hun vaste lasten! Wil je weten hoeveel jij kunt besparen?