Home
Blog
Kindgebonden en persoonsgebonden budget (PGB). Wat is het?

Een overzicht van al je inkomsten nodig?
Download Dyme.

Download Dyme app
Publicatie: 01/07/2020 | Update: 15/12/2021

Kindgebonden en persoonsgebonden budget (PGB). Wat is het?

Krijg je binnenkort een kind en word je ineens geconfronteerd met hoge kosten? Of heeft je kind extra ondersteuning nodig in de vorm van jeugdhulp, verpleging of zware zorg? Je hebt de mogelijkheid om vanuit de overheid financiële steun te krijgen, door een kindgebonden budget of persoonsgebonden budget aan te vragen. In dit artikel bespreken we wat deze bijdragen precies zijn en hoe je ze kunt aanvragen.

Wat is een kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een bijdrage die je kan krijgen vanuit de overheid voor jouw kinderen tot 18 jaar. Het kindgebonden budget komt bovenop kinderbijslag en is bedoeld voor gezinnen met lagere of midden-inkomens. Aangezien het kindgebonden budget wordt uitgekeerd per kind, biedt het met name voor grote gezinnen financiële hulp.

Wat is het verschil tussen kindgebonden budget en kinderbijslag?

Je krijgt het kindgebonden budget naast kinderbijslag. Dit zijn dus twee verschillende bijdragen.

Als je al toeslag krijgt, dan krijg je vanzelf ook het kindgebonden budget wanneer je hier recht op hebt. Daar hoef je geen nieuwe aanvraag voor te doen. Een groot verschil tussen de twee is dat kindgebonden budget wordt berekend per kind. Hoe meer kinderen je hebt, hoe hoger het budget wordt. Ook is het kindgebonden budget afhankelijk van je inkomen. Als je veel verdient, dan wordt het kindgebonden budget langzaam afgebouwd.

Voor alleenstaande ouders krijg je tot een inkomen van € 21.431 per jaar het maximale budget. Voor paren is dit € 38.181.

pgb of kindgebonden budget aanvragen

Kan ik kindgebonden budget krijgen?

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten jij en je partner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar;
  • Je krijgt kinderbijslag;
  • Het inkomen van jou en je partner mag niet te hoog zijn. Dit hangt af van je gezinssamenstelling en is te berekenen op deze website;
  • Je gezamenlijke vermogen is niet te hoog;
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning.

Kindgebonden budget aanvragen

Voldoe je aan de de voorwaarden voor een kindgebonden budget? Dan kan je de toeslag zelf aanvragen. Voor het kindgebonden budget vraagt de ouder op wiens naam de kinderbijslag staat de toeslag aan. Je kan dit aanvragen op de website van de Belastingdienst. De bijdrage is altijd aan te vragen tot 1 september voor het daaropvolgende jaar. Mocht je nog recht hebben gehad op toeslag tijdens eerdere jaren, dan kan je deze bedragen soms ook nog krijgen.

Minder tijd kwijt met het bijhouden van je financiën? Download Dyme

Wat is een persoonsgebonden budget (PGB)?

Een persoonsgebonden budget (PGB) is bedoeld voor kinderen die extra hulp nodig hebben, wegens een ziekte of handicap, of ouderen die extra zorg nodig hebben. Met deze bijdrage kan je dan zelf zorg ‘kopen’ bij de zorgverlener.

Er zijn verschillende soorten PGB: een vanuit de Jeugdwet, die is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar; een vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, die is bedoeld voor hulp in het huishouden, begeleiding of dagbesteding; een vanuit de wet langdurige zorg, bedoeld voor langdurige thuiszorg; en een vanuit de zorgverzekeringswet, bedoeld voor verzorging en verpleging in huis.

Met dit budget wat je krijgt, kun je zelf kiezen wat voor zorg je zou willen en bij welke zorgverlener. Met deze zorgverlener maak je vervolgens afspraken over wat voor werk er moet worden gedaan, welke tijden de zorgverleners kunnen komen en hoeveel het gaat kosten. Je kunt dus zelf aangeven wat voor zorg je nodig hebt.

Kan ik persoonsgebonden budget krijgen?

Wanneer je extra begeleiding of zorg nodig hebt kom je in principe altijd in aanmerking voor een persoonsgebonden budget, bijvoorbeeld wanneer je een aandoening, stoornis of beperking hebt. Dit kan zijn vanwege een chronische ziekte, ouderdom of een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Of je in aanmerking komt, heeft niet te maken met hoeveel je verdient, maar je inkomsten zijn wel van invloed op de hoogte van je eigen bijdrage. Om een persoonsgebonden budget te krijgen, moet je, net als bij het kindgebonden budget, aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen per zorgwet en per persoonsgebonden budget.

Persoonsgebonden budget aanvragen

Om een persoonsgebonden budget aan te vragen, ga je naar de gemeente, en om nog specifieker te zijn, naar het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Het CIZ is de zorgverzekeraar bij de gemeente. Zoals we eerder al zeiden kan je een persoonsgebonden budget krijgen vanuit verschillende wetten. Je moet eerst weten wat voor zorg je nodig hebt, en dus ook onder welke wet je valt, voordat je een persoonsgebonden budget kan aanvragen. Let er ook op dat je goede redenen moet hebben om een persoonsgebonden budget te krijgen. Bedenk dus goed van tevoren wat je gaat zeggen, en wat voor zorg je zou willen!

Ken je onze app al? Met de Dyme app krijg je een compleet overzicht op je financiën, zodat je altijd controle hebt over je geld. Onze slimme technologie maakt automatisch overzichten van je inkomsten en uitgaven en laat je direct zien hoe(veel) je kunt besparen. Zo besparen Dyme gebruikers gemiddeld €800 per jaar op hun vaste lasten! Wil je weten hoeveel jij kunt besparen?