Home
Blog
Hoeveel belasting moet je betalen als je overuren laat uitbetalen

Besparen op je maandelijkse uitgaven? Download Dyme!

Download Dyme app
Publicatie: 11/10/2021 | Update: 21/01/2022

Hoeveel belasting moet je betalen als je overuren laat uitbetalen

Bijna iedere werknemer in loondienst draait wel eens overuren. Misschien vind je dit helemaal geen probleem, je krijgt ze immers vergoed. Maar hoeveel belasting moet je betalen als je overuren laat uitbetalen? Wij zochten het voor je uit.

Hoeveel belasting betalen bij overuren uitbetalen

Wat zijn overuren?

Je maakt overuren als je meer uren werkt dan in je contract is afgesproken. Stel: je hebt een contract van 32 uur per week, maar werkt 36 uur per week. Dit betekent dat je vier overuren per week maakt. Deze overuren kan jouw werkgever op verschillende manieren vergoeden.

Vergoeding overuren

Bij sommige werkgevers mag jij als werknemer zelf kiezen op welke manier jij je overuren wilt laten uitbetalen. Maar in de meeste gevallen bepaalt de werkgever (of je cao) dit.

Overuren krijg je op de volgende manieren vergoed:

 1. Tijd-voor-tijd

  Je werkgever kan jouw overuren omzetten in vrije tijd. Dat kan een-op-een (één uur overwerken is één uur vrij), maar ook met toeslag (één uur overwerken is anderhalf uur vrij). Meestal geeft je cao aan binnen welke periode je deze vrije uren moet opnemen.

 2. Overuren in ruil voor loon

  Je werkgever betaalt je overuren in dit geval met je normale salaris uit. Eén uur overwerken is één uur meer loon.

 3. Extra overwerktoeslag

  Je werkgever betaalt je overuren met een extra overwerktoeslag uit bij je loon, zoals ook gebeurt met een weekend- of feestdag. Kijk om misverstanden te voorkomen eerst in je cao of contract of dit bij jou het geval is.

Ben je benieuwd hoe jij je overuren uitbetaald krijgt? Kijk in je cao, arbeidsvoorwaarden of personeelshandboek.

We gaan in dit artikel vooral in op de overuren die je werkgever in de vorm van loon uitbetaalt.

Is overwerken verplicht?

Ben je benieuwd of je je werkgever verplicht bent om over te werken? Dit is wat je moet weten.

Wettelijk gezien zijn er geen afspraken over overwerken. Als je wil weten of je verplicht bent tot overwerken, moet je dus je cao of contract bekijken. In sommige cao’s of contracten staat hier niks over. In dat geval ben je nergens toe verplicht. Echter staat in veel cao’s dat zo nu en dan overwerken verplicht is.

Werk je structureel over, dus werk je voor een langere tijd meer dan in je contract staat? Hiertoe mag je werkgever je niet verplichten. Je kunt dan het beste hierover in gesprek gaan.

Wil je werkgever dat je deze uren blijft werken? Dan is een contractverhoging voordeliger voor jou. Als je werkgever niet van plan is hiermee in te stemmen, mag hij of zij je ook niet verplichten tot structureel overwerk.

Geld besparen op jouw maandelijkse lasten? Download Dyme.

Hoeveel belasting moet je betalen als je overuren laat uitbetalen?

Stel: je krijgt je overuren in loon uitbetaald. Hoeveel belasting betaal je daar dan over? Wij zochten dit voor je uit.

Overuren worden in dezelfde belastingschijf belast als je normale uren. Je betaalt dus altijd tussen de 37,10% en 49,50% aan belasting over je overuren.

Om uit te rekenen hoeveel belasting jij over je overuren moet betalen, moet je weten wat je belastbare inkomen (ook wel verzamelinkomen) van dit jaar is. Geen zin om lang bezig te zijn? Gebruik dan de rekenmachine van Berekenhet.

De Belastingdienst gebruikt het inkomen van het vorige jaar om je belastbare inkomen van dit jaar te berekenen. Op basis daarvan maken zij een schatting, ook wel “bijzonder tarief”, van de belasting van je overuren.

Als bij het invullen van je inkomstenbelasting blijkt dat je meer of minder hebt verdiend dan het vorige jaar, krijg je geld terug of moet je bijbetalen.

Voorbeeld belasting berekenen

Het uitrekenen van de belasting die je over je overuren moet betalen is makkelijker dan je denkt. Voordat we je een rekenvoorbeeld geven, laten we je eerst zien welke twee belastingschijven er in 2021 in gebruik zijn. Je overuren worden bij je belastbare inkomen opgeteld.

Schijf 1   Tot €68.508  37,10%
Schijf 2  Vanaf €68.508  49,50%

Stel dat je het vorige jaar een belastbaar inkomen had van €30.000 bruto en daarnaast voor €3.000 aan overuren verdiende. Als je dit bij elkaar optelt, kom je uit op een bedrag van €33.000.

Zowel je belastbare inkomen als je inkomen uit overuren vallen in dit voorbeeld in de eerste belastingschijf: je moet hier dus 37,10% belasting over betalen. Dat betekent dat je €3.000 x 37,10 = €1.113 aan belasting over je overuren moet betalen.

In een andere belastingschijf door je overuren

Het kan voorkomen dat je overuren in een andere schijf vallen dan je belastbare inkomen. Hoe? Als je belastbare inkomen precies uitkomt op €68.508 (het maximale bedrag van schijf één) – hier betaal je dan 37,10% over. Je overuren vallen hierdoor allemaal in de tweede schijf, waardoor je daar 49,50% over betaalt.

Geen korting op je belasting bij overuren

Veel mensen denken dat je meer belasting over je overuren betaalt. Laten we dit vooroordeel meteen de lucht uit helpen: je overuren vallen in dezelfde belastingschijf als je normale salaris.

Hoe komt het dan dat mensen het idee hebben dat ze meer belasting betalen over hun overuren? Dat komt doordat er wel degelijk een verschil is in de hoogte van belasting die je over je overuren en je normale salaris betaalt.

Op je normale salaris krijg je namelijk een grote korting op je belasting: heffingskortingen (zoals algemene heffingskorting en arbeidskorting). Deze kortingen zorgen ervoor dat je minder belasting betaalt over je normale salaris dan de aangegeven percentages. Daardoor lijkt het dat je overuren zwaarder worden belast dan je normale uren, maar het tegendeel is waar: je overuren worden ‘normaal’ belast en je krijgt een grote korting over je gewone salaris.

Lees ook: Wat is het gemiddelde salaris per leeftijd in Nederland?

Krijg je ook vakantiegeld en pensioen over je overuren?

Nu ben je misschien benieuwd of je ook vakantiegeld over je overuren krijgt uitbetaald. En of je overuren bijdragen aan het opbouwen van je pensioen? Wij sommen de belangrijkste informatie voor je op.

Vakantiegeld

Sinds 1 januari 2018 zijn werkgevers verplicht om vakantiegeld te berekenen over je uitbetaalde overuren. Let op: dit gaat dus alleen om de overuren die je in salaris laat uitbetalen. Over de overige overuren wordt geen vakantiegeld berekend.

Pensioen

En hoe zit het met je pensioen? Deze wordt berekend over je pensioengevend salaris. Je pensioengevend salaris bestaat uit:

 1. Je bruto jaarsalaris
 2. Je vakantietoeslag
 3. Je eventuele overige toeslagen

Goed nieuws: overwerk valt onder de categorie ‘overige toeslagen’, dus dit betekent dat je ook pensioen opbouwt door over te werken.

Zicht op je geld met Dyme

Ken je onze app al? Met de Dyme app krijg je een compleet overzicht op je financiën, zodat je altijd controle hebt over je geld. Onze slimme technologie maakt automatisch overzichten van je inkomsten en uitgaven en laat je direct zien hoe(veel) je kunt besparen. Zo besparen Dyme gebruikers gemiddeld €800 per jaar op hun vaste lasten! Wil je weten hoeveel jij kunt besparen?