Home
Blog
Alles wat je moet weten om je vakantiegeld te berekenen

💶
Maak je financiële leven makkelijker. Download Dyme.

+ 31 ▼
Stuur mij de app

We sturen een link naar je mobiel

Publicatie: 14/04/2020 | Update: 25/03/2021

Alles wat je moet weten om je vakantiegeld te berekenen

Het is nog maar de vraag of je in 2020 nog op vakantie kan gaan. Maar ook al ga je niet op vakantie. Je hebt nog steeds recht op vakantiegeld. Wil je een inschatting maken van hoeveel geld je daarvoor hebt? Dan is het belangrijk om te weten hoeveel vakantiegeld je krijgt. Vakantiegeld is meestal 8 procent van je brutoloon. Let wel op: hier wordt nog belasting vanaf getrokken! Hier lees je hoe je kunt berekenen hoeveel vakantiegeld er uiteindelijk op je rekening wordt gestort waar jij zorgeloos van kunt genieten.

netto vakantiegeld berekenen

Vakantiegeld

Vakantiegeld is een toelage die werknemers in Nederland en België ontvangen om zo de kosten van hun vakantie te dekken. Je krijgt het dus bovenop het loon dat je maandelijks ontvangt! Vakantiegeld wordt niet in alle landen uitgekeerd, wel kan vakantiegeld worden vergeleken met de zogenaamde ‘dertiende maand’.

Wanneer wordt vakantiegeld gestort?

Vakantiegeld wordt berekend vanaf 1 juni in het afgelopen jaar tot 1 juni in het huidige jaar. Als je dus in januari bent begonnen met werken, dan krijg je alleen de maanden die je hebt gewerkt, dus januari tot en met juni. Je vakantiegeld wordt meestal in mei of in juni uitgekeerd.

Bruto vakantiegeld berekenen

Zoals we net al zeiden bedraagt je vakantiegeld meestal zo’n 8 procent van je brutoloon. Laten we als voorbeeld nemen dat je bruto 2500 euro verdient per maand. Dan spaar je iedere maand 200 euro op als vakantiegeld. In totaal kom je dan op een bedrag van 2400 euro. Je bruto vakantiegeld is dus ongeveer evenveel als 1 maand salaris.

Een compleet overzicht van je financiën. Download Dyme.

Bruto netto vakantiegeld

Als je je bruto vakantiegeld weet, dan kan je berekenen hoeveel vakantiegeld jij netto krijgt. Het verschil tussen bruto en netto bereken je door te kijken naar de verschillende belastingschijven waar je met jouw inkomen in valt en de heffingskortingen die op jou van toepassing zijn. De belasting die je moet betalen en de percentages heffingskortingen trek je af van je bruto vakantiegeld. Je houdt dan je netto vakantiegeld over. De hoogte van je loon heeft dus invloed op hoeveel er van je bruto vakantiegeld overblijft. Heffingskortingen zijn namelijk afhankelijk van je inkomen.

Netto vakantiegeld berekenen

Voordat je dit bedrag op je rekening gestort krijgt moet er eerst nog belasting over worden betaald. Voor inkomens tot € 68.508 per jaar betaal je 37,35% belasting. Vanaf € 68.508 wordt dit 49,5%. Hoeveel belasting je betaalt over je vakantiegeld heeft te maken met de belastingschijf waarin je valt. Je vakantiegeld komt bovenop je normale loon, waardoor het zou kunnen dat je misschien een schaal hoger uitkomt dan je had verwacht. Om het nog iets duidelijker te maken kan je kijken in onderstaande tabel van het Nibud, waarin per inkomen is aangegeven hoeveel je netto vakantiegeld bedraagt.

Bruto netto vakantiegeld

Heffingskorting berekenen

Nu je weet hoeveel belasting je over je vakantiegeld betaalt, kan je gaan kijken op hoeveel heffingskorting je recht hebt. Heffingskortingen verlagen de hoeveelheid belasting je moet betalen. Het kan dus zo zijn dat je meer vakantiegeld krijgt dan dat je hebt afgelezen uit de bovenstaande tabel. Je hebt zowel recht op algemene heffingskorting als op arbeidskorting. Heb je een hoog inkomen? Dan zal de heffingskorting lager zijn dan wanneer je een laag inkomen hebt.

Krijg je vakantiegeld als je uitzendkracht bent?

Als je een uitzendkracht bent of bijvoorbeeld een 0-uren contract hebt dan krijg je ook vakantiegeld. Werkgevers zijn namelijk verplicht om hun werknemers 8 procent vakantiegeld te geven. Het kan wel zo zijn dat je vakantiegeld al wordt uitbetaald in je maandelijkse loon. Dan krijg je dit niet in mei nog vakantiegeld uitbetaald. Jouw vakantiegeld regeling staat beschreven in je contract.

Krijg je vakantiegeld als je een uitkering ontvangt?

Als je een Wajong-, WW-, WIA- of een WAO- uitkering ontvangt heb je ook recht op vakantiegeld. Het berekenen van je vakantiegeld gaat op dezelfde manier als iemand in loondienst. Je ontvangt dus ook acht procent van je totale inkomen en je vakantiegeld wordt in mei gestort. Als je een ziekte-uitkering ontvangt gelden er andere regels. Je ontvangt dan je vakantiegeld al als onderdeel van je maandelijkse uitkering.

Wat moet je verder nog weten over vakantiegeld?

Vakantiegeld wordt berekend over het loon dat je krijgt voor je werk. Dus ook wanneer je ziek bent wordt vakantiegeld blijft vakantiegeld opbouwen. Vakantiegeld wordt altijd op hetzelfde moment uitgekeerd, meestal in mei of juni. Het is dus niet mogelijk om eerder of later vakantiegeld te krijgen. Alleen als je uit dienst treedt dan krijg je de hoeveelheid vakantiegeld die je tot dan hebt opgebouwd op je rekening gestort in de vorm van een eindafrekening.

Ken je onze app al? Met de Dyme app krijg je een compleet overzicht op je financiën, zodat je altijd controle hebt over je geld. Onze slimme technologie maakt automatisch overzichten van je inkomsten en uitgaven en laat je direct zien hoe(veel) je kunt besparen. Zo besparen Dyme gebruikers gemiddeld €800 per jaar op hun vaste lasten! Wil je weten hoeveel jij kunt besparen?