Home
Blog
Hoeveel is het gemiddelde spaargeld van een Nederlander?

Ook geld (be)sparen? Download Dyme.

Download Dyme app
Publicatie: 21/01/2022

Hoeveel is het gemiddelde spaargeld van een Nederlander?

Spraken we vroeger nog over rentenieren, waarbij je een heerlijk leven kon leiden door te leven van de rente over je opgebouwde spaargeld, is dit tegenwoordig niet meer mogelijk. Door de ontwikkelingen rondom ons spaargeld, vragen steeds meer Nederlanders zich af of sparen nog wel verstandig is. De spaarrentes worden steeds lager en bij steeds meer banken moet je zelfs betalen om spaargeld bij de bank te stallen. Hierdoor gaan steeds meer Nederlanders op zoek naar alternatieven voor een spaarrekening. Naast de minder aantrekkelijke rentepercentages, stijgt de inflatie ook steeds harder. Dankzij de inflatie worden goederen en dienste

Hoeveel is het gemiddelde spaargeld van een Nederlander?

Waarom zou je sparen?

Voorbereid zijn op de toekomst is altijd belangrijk. Je weet nooit wat de toekomst je brengt dus het is handig om met elk scenario rekening te houden. Stel dat je jouw inkomstenbron verliest of opeens een grote uitgave moet doen? De wasmachine gaat kapot of jouw contract wordt niet verlengd. Om dit op te vangen is het handig om een financiële buffer te hebben. Dit gespaarde bedrag kan goed van pas komen om financiële klappen op te vangen.

Daarnaast kom je minder snel in de schulden. Het wordt steeds eenvoudiger om goederen op krediet te kopen, maar in financieel onzekere tijden kan dit ook nadelig zijn. Mensen met spaargeld maken over het algemeen minder snel schulden, omdat zij geen leningen aangaan.

Spaar 10% van je inkomen

Om er financieel zo goed mogelijk voor te staan, beveelt het Nibud aan om ten minste 10% van je inkomen te gebruiken om te sparen. Hierdoor bouw je langzaam een buffer op, die je kunt aanspreken tijdens financieel moeilijke tijden.

Daarnaast is het handig om te onderzoeken hoeveel je in een half jaar uitgeeft. Als je bijvoorbeeld werkloos wordt, weet je hoe lang je kunt teren op je spaargeld voordat het echt nijpend wordt.

Ook is het bijhouden van je inkomsten en uitgaven handig, om te ontdekken waar je eventueel geld besparen kunt. Veel Nederlanders hebben dit overzicht niet, terwijl je hiermee veel sneller ziet waar je nog wat kunt besparen. Door hier kritisch keuzes in te maken en het bedrag dat je overhoudt te gebruiken om te sparen, kun je een mooie dubbelslag slaan!

Gemiddeld spaargeld van Nederlanders

De afgelopen jaren zijn Nederlanders meer gaan sparen. In totaal hebben Nederlanders ongeveer €22 miljard meer gespaard dan in de jaren voor 2020. Door de sluiting van de horeca en niet-essentiële winkels gaven Nederlanders minder uit.

Daarnaast ruilden vele Nederlanders hun vakantie naar het buitenland in voor een vakantie in Nederland, waardoor ze minder geld uitgaven aan de vakantie. Dit geldt niet voor elk huishouden, gezien de relatief rijke huishoudens voornamelijk voor deze cijfers zorgden.

Als je de hoeveelheid spaargeld in Nederland deelt door het aantal huishoudens, komt het gemiddelde spaargeld op €42.300 per huishouden. Dit meest recente cijfer van het CBS (2020) lijkt enorm hoog en wordt gekleurd door de rijkere huishoudens die het gemiddelde flink opkrikken.

Als je corrigeert voor de uitschieters naar boven, dan heeft een Nederlands huishouden gemiddeld €14.900 op de spaarrekening staan.

Geld sparen en besparen met Dyme

Welke leeftijdsgroep in Nederland spaart gemiddeld het meest?

Vanaf de gemiddelde leeftijd dat mensen starten met werken tot aan hun pensioen, is er duidelijk een toename van spaargeld zichtbaar. In de meeste gevallen geldt dat men meer gaat verdienen na verloop van tijd, waardoor er ook meer geld beschikbaar komt om te sparen.

Tussen het 45e en 65e levensjaar van veel mensen verdubbeld hierdoor het spaargeld. Als men met pensioen gaat, neemt de opbouw van de spaarrekening een stuk minder snel toe. Dit komt doordat mensen gemiddeld minder pensioenuitkering ontvangen dan hun laatstverdiende inkomen.

Het spaargeld dient dan ter aanvulling van het pensioen. Ook zijn er een hoop senioren die liever de erfenis met een warme (tijdens het leven) dan koude hand geven (na overlijden), waardoor ze vaak een schenkingen aan kinderen of kleinkinderen doen. Die zijn dan afkomstig van de spaarrekening.

Wat zegt het opleidingsniveau over ons spaargedrag?

Het opleidingsniveau van Nederlanders laat duidelijk zien hoeveel zij gemiddeld sparen.

Laagopgeleide mensen sparen meestal minder dan het landelijk gemiddelde. De middelbaar opgeleide Nederlanders zitten vaak net onder het gemiddelde. Het zijn de hoogopgeleide Nederlanders die ver boven het gemiddelde op de spaarrekening hebben staan. In elke leeftijdsgroep wordt dit zichtbaar.

Gemiddeld gezien sparen hoogopgeleide Nederlanders ruim 40% meer dan het landelijk gemiddelde.

Als we de leeftijdscategorie 45-49 jaar bekijken, zien we dat het gemiddelde spaargeld op de spaarrekening €42.300 bedraagt. Echter is het gemiddelde voor laagopgeleiden in dezelfde leeftijdscategorie €27.200, terwijl middelbaar opgeleide Nederlanders in deze categorie €35.600 bij elkaar gespaard hebben.

Hoogopgeleiden hebben nagenoeg evenveel als deze twee categorieën kunnen sparen, namelijk €62.600. Dit toont duidelijk de impact van hoogopgeleide Nederlanders op het landelijk gemiddelde spaartegoed.

Hoe doen we het in vergelijking met andere landen in Europa?

Ten opzichte van de rest van Europa, kunnen we stellen dat Nederlanders kampioen sparen zijn. Geen enkel land binnen Europa spaart zoveel als wij doen. In het eerste half jaar van 2021 spaarden wij gemiddeld €1.734 per persoon.

Dit bedrag is bijvoorbeeld vier keer zoveel als de gemiddelde Italiaan! Ook bijvoorbeeld de Britten (€1.424 gemiddeld), Fransen (€1.003 gemiddeld) en Duitsers (€883 gemiddeld) spaarden een stuk minder euro’s.

Gemiddeld gezien heeft elke inwoner van de Eurozone €796 extra gespaard, waarbij Nederland dus een behoorlijke impact op dit cijfer heeft. Deze cijfers kunnen natuurlijk ook komen door de manier van sparen. Tijdens de kredietcrisis in 2008 kwam aan het licht dat veel Zuid-Europese landen hun geld niet op de spaarrekening zetten, maar dat er ook een hoop contanten als buffer werden gebruikt. Zo waren er bijvoorbeeld veel Grieken die op papier een relatief laag loon hadden, maar toch rond hun vijftigste levensjaar met pensioen konden.

Ken je onze app al? Met de Dyme app krijg je een compleet overzicht op je financiën, zodat je altijd controle hebt over je geld. Onze slimme technologie maakt automatisch overzichten van je inkomsten en uitgaven en laat je direct zien hoe(veel) je kunt besparen. Zo besparen Dyme gebruikers gemiddeld €800 per jaar op hun vaste lasten! Wil je weten hoeveel jij kunt besparen?