Home
Blog
Het derde corona-steunpakket: wat betekent dit voor zelfstandigen?

Meer grip op je geld in deze moeilijke tijden met de app van Dyme.

Download Dyme app
Publicatie: 18/09/2020 | Update: 27/08/2021

Het derde corona-steunpakket: wat betekent dit voor zelfstandigen?

Helaas zitten we nog middenin de corona-crisis, ook al gaat het beter dan eerst. Een deel van de mensen heeft zijn gewone leven weer (deels) opgepakt, maar zelfstandigen hebben het vaak nog zwaar te verduren. Gelukkig is er een derde corona-steunpakket; het kabinet trekt hier zo’n 11 miljard euro voor uit. Wij zochten uit wat het derde corona-steunpakket voor zelfstandigen betekent.

Virus Image

De belangrijkste steunregelingen voor bedrijven worden door de regering verlengd. Dit derde steunpakket gaat per 1 oktober 2020 in en dit kan tot de zomer van 2021 worden aangevraagd. Voor dit derde steunpakket gelden de volgende nieuwe voorwaarden.

Het derde steunpakket
 1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3 (NOW 3)
 2. Bijzonder uitstel van betaling
 3. Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers 3 (Tozo 3)
 4. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 5. Cultuursector

Regeling voor loonkostensubsidie wordt verlengd: NOW 3

Heb je een eigen bedrijf met personeel? En heeft jouw bedrijf omzetverlies door de coronacrisis? Dan heb je, ook nu weer, recht op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze tegemoetkoming voor je personeel kan van oktober 2020 tot en met juni 2021 aangevraagd worden bij het UWV.

Dit zijn de nieuwe voorwaarden:

 • Je moet sinds januari 2021 minstens 30% omzetverlies hebben. Van oktober tot en met december 2020 is dit percentage wat lager, namelijk 20%.
 • Je moet elke drie maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW3: vanaf 1 oktober 2020, vanaf 1 januari 2021 en/of vanaf 1 april 2021.
 • Je kan de loonsom per periode laten dalen met 10%, 15% en 20%, zonder dat je minder tegemoetkoming krijgt.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt per drie maanden verlaagd: de eerste periode (oktober t/m december 2020) is het maximaal 80%, daarna 70% en de maanden daarna maximaal 60%.
 • Als je personeel vanwege economische redenen ontslaat, wordt de NOW-compensatie die je ontvangt niet verlaagd.

Meer over de NOW 3.

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen kan tot 1 oktober 2020

Ook bijzonder uitstel van betaling is nog tot 1 oktober aan te vragen of te verlengen bij de Belastingdienst. Dit houdt in dat je drie maanden uitstel van betaling krijgt en je uiterlijk vanaf januari 2021 moet beginnen met betalen. Vanaf dat moment heb je twee jaar de tijd om de betaling af te ronden.

Daarnaast blijft de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 op 0,01 procent staan, om ondernemers minder kosten op te laten lopen. Normaal rekent de Belastingdienst 4 procent rente.

Meer over bijzonder uitstel van betaling.

Bijstand voor ondernemers (Tozo 3) krijgt vermogenstoets

Goed nieuws voor de zelfstandig ondernemers: De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (Tozo) wordt tot eind juni 2021 verlengd. Let wel op want deze heeft nieuwe voorwaarden

Vermogenstoets

Bij de Tozo 2 werd er niet naar je vermogen gekeken, bij de Tozo 3 telt dit wel mee in de beoordeling van je aanvraag. De vermogenstoets houdt het volgende in: als je meer dan €46.520 aan geldmiddelen hebt, heb je geen recht op de Tozo 3. Onder geldmiddelen verstaan we onder andere contant geld, geld op de bank, aandelen en obligaties. Ander vermogen, zoals een eigen woning, bedrijfspand, machines en voorraden, telt niet mee.

Ook zal er, net als bij de Tozo 2, een partnerinkomenstoets plaatsvinden. Dit houdt in dat het inkomen van je partner meegerekend wordt bij het bepalen van je recht op en de hoogte van je Tozo-uitkering.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Ben je voor een langere tijd afhankelijk van de Tozo uitkering? Dan gaat de gemeente van jouw woonplaats je helpen bij het vinden van nieuw werk. Vanaf 1 januari 2021 zal de gemeente samen met jou kijken welke ondersteuning, zoals omscholing of coaching, je nodig hebt.

De Tozo 3 is per 1 oktober 2020 aan te vragen bij jouw gemeente.

Meer over de Tozo 3.

Meer grip op je geld? Download Dyme.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor MKB’ers blijft

Ben je MKB’er en heb je omzet verloren tijdens corona? Na september kan je weer een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De regeling is tot juni 2021 verlengd en heeft de volgende nieuwe voorwaarden:

 • Het omzetverlies dat je moet hebben om gebruik te maken van TVL wordt aangescherpt: nu is dat minstens 30%, per 1 januari 2021 wordt dat verhoogd naar 40% en per 1 april naar 45%.
 • Je hebt per drie maanden minimaal €4.000 euro aan vaste lasten.
 • Het maximale bedrag dat je aan subsidie kan ontvangen, gaat van €50.000 per vier maanden naar €90.000 per drie maanden.
 • Elke drie maanden vraag je de nieuwe TVL aan.

De TLV is nog tot 30 oktober 2020 aan te vragen voor de maanden juni tot en met september 2020. Voor de maanden daarna, kan je vanaf 1 oktober TVL aanvragen.

Meer over de TVL.

Meer steun voor de cultuursector

Het kabinet stelt, naast de algemene steunmaatregelen, €482 miljoen extra ter beschikking voor de cultuursector. Deze sector kan daarnaast ook gebruik maken van de algemene steunmaatregelen.

Meer over de steun voor de cultuursector.

Ken je onze app al? Met de Dyme app krijg je een compleet overzicht op je financiën, zodat je altijd controle hebt over je geld. Onze slimme technologie maakt automatisch overzichten van je inkomsten en uitgaven en laat je direct zien hoe(veel) je kunt besparen. Zo besparen Dyme gebruikers gemiddeld €800 per jaar op hun vaste lasten! Wil je weten hoeveel jij kunt besparen?