Privacy & Veiligheid. Belangrijke zaken.

Toestemming & privacy

Dyme verwerkt persoonsgegevens op basis van door jou gegeven toestemming.

Je kan je gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

Lees meer

Veiligheid (data-beveiliging)

Om ervoor te zorgen dat jouw gevoelige data niet op straat komt te liggen, hanteren we bij Dyme zeer strenge veiligheidsmaatregelen. Zo gebruiken we hiervoor dezelfde encryptie-protocollen als je bank.

Lees meer

Jouw rechten

Dyme staat voor transparantie en veiligheid. Daarom is het voor ons een prioriteit om al jouw privacyrechten te respecteren.

Lees meer

PSD2

Dyme opereert onder PSD2-licentie (AISP). Dyme ontving deze licentie in 2018 van De Nederlandsche Bank, na intensieve en doortastende toetsing van onze systemen en achterliggende infrastructuur. Met deze vergunning kan Dyme jouw banktransacties inlezen, mits jij daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

Na 90 dagen moet je hiervoor opnieuw toestemming geven. Geef je na 90 dagen geen toestemming, of doe je niets, dan zijn wij wettelijk verplicht te stoppen met het inlezen van jouw transacties.

Meer informatie over PSD2

Toestemming & privacy

Dyme verwerkt persoonsgegevens op basis van door jou gegeven, uitdrukkelijke toestemming.

Je kan je gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Dyme bewaart jouw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk.

Dyme verwijdert je persoonsgegevens op het moment dat de account wordt verwijderd of de toestemming wordt ingetrokken.

Meer info? Lees ons privacy-beleid

Veiligheid (data-beveiliging)

Om ervoor te zorgen dat jouw gevoelige data niet op straat komt te liggen, hanteren we bij Dyme zeer strenge veiligheidsmaatregelen. Zo gebruiken we bij het opslaan en versturen van gegevens dezelfde encryptie-standaarden als je bank. Naast de technische maatregelen, hebben wij ook stricte organisatorische maatregelen, waardoor er uiterst zorgvuldig met jouw gegevens om wordt gegaan, en deze alleen gebruikt worden wanneer dat nodig is.

Meer info? Lees ons databeleid

Jouw rechten

Recht op inzage, correctie, verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen.

Recht om vergeten te worden
In een aantal gevallen heb je het recht om vergeten te worden. Dyme zal dan jouw persoonsgegevens wissen én eventuele derden aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt vragen dit ook te doen.

Recht op verzet
In bepaalde gevallen heb je het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Dyme zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken wanneer je het recht op verzet inroept.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens over te kunnen dragen aan bijvoorbeeld andere diensten.

Dyme in de media