Excellent
Verified
Trustpilot

Vrienden van de Hoop

Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt verschillende hulpverleningsprojecten van Stichting De Hoop, projecten bestaat niet of slechts gedeeltelijke ...

File a complaint about Vrienden van de Hoop
6111355
Provincialeweg 122, 3329KP, Dordrecht
70
Open complaints
140
Complaints being processed
70
Resolved complaints

Do you have a complaint about Vrienden van de Hoop?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.