Excellent
Verified
Trustpilot

Verzekeruzelf.nl

Verzekeruzelf.nl maakt verzekerd zo eenvoudig mogelijk. Eenvoudig online afsluiten en beheren Dagelijks te landen Snelle schadehulp

File a complaint about Verzekeruzelf.nl
Postbus 5009, 5201 GA, 'S-Hertogenbosch
56
Open complaints
112
Complaints being processed
56
Resolved complaints

Do you have a complaint about Verzekeruzelf.nl?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.