Excellent
Verified
Trustpilot
Home
Trouw
Complaints

Trouw

Vluchteling moet te lang wachten op hereniging met zijn gezin. De IND kentelt 86 procent van de aanvragen voor gezinshereniging niet op tijd.

File a complaint about Trouw
Postbus 859, 1000 AW, Amsterdam
0
Open complaints
0
Complaints being processed
0
Resolved complaints

Do you have a complaint about Trouw?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.