Excellent
Verified
Trustpilot
Home
Reader's Digest
Complaints

Reader's Digest

Terug naar Het Beste. Met ingang van 2018 is de titel van ons blad weer Het Beste. De redenroon is dat onze lezers niet goed uit de voeten kunnen met de titel ...

File a complaint about Reader's Digest
020-2416104
postbus 7100, 3109 AC, Schiedam
53
Open complaints
106
Complaints being processed
53
Resolved complaints

Do you have a complaint about Reader's Digest?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.