Home
More about money
Wat is loonheffing(skorting) en hoe bereken ik dit?
19/09/2019

Wat is loonheffing(skorting) en hoe bereken ik dit?

In Nederland betaalt iedereen die werkt belasting over zijn of haar salaris. Loonheffing is de verzamelnaam voor een aantal belastingen die automatisch door werkgevers worden betaald voor de werknemer.

Wat is Loonheffing precies?

Loonheffing bestaat uit de volgende 3 elementen:

 1. De premies volksverzekeringen
 2. Werknemersverzekeringen
 3. En de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Op de loonstrook en de jaaropgaaf is te vinden welk bedrag per heffing wordt betaald.

opbouw loonheffing

1. Premies volksverzekeringen

Wat zijn ‘premies volksverzekeringen’ eigenlijk? De volksverzekeringen bestaan uit 3 verschillende componenten:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandenwet (ANW)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Dankzij de Algemene Ouderdomswet ontvangen mensen een inkomen wanneer zij de AOW-leeftijd bereiken. De Algemene nabestaandenwet (ANW) zorgt ervoor dat Nederlanders een inkomen ontvangen op het moment dat een partner overlijdt en de overblijvende ouder jonge kinderen moet verzorgen. De Wet Langdurige Zorg (WLZ) biedt zorg wanneer een persoon vanwege een ziekte of aandoening blijvend is aangewezen op 24 uur zorg per dag.

2. Premies werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen bestaan uit de volgende verzekeringen:

 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
 • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
 • Ziektewet (ZW)

De werkloosheidswet (WW) zorgt ervoor dat wanneer iemand geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, deze persoon een WW-uitkering aan kan vragen. Dit is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen.

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is een wet (nu alleen nog maar voor oude gevallen) die bedoeld is voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig) in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Deze wet is opgevolgd door de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Na een periode van 104 weken wordt de loondoorbetaling vanuit de werkgever, vervangen door een uitkering. Wanneer een persoon in de toekomst waarschijnlijk nog kan werken loopt de uitkering via de WGA. In het geval dat de kans op herstel gering wordt geacht, wordt er vanuit de IVA geld uitgekeerd.

3. Inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet

Alle Nederlanders met een inkomen betalen een bijdrage aan het zorgverzekeringsstelsel. In 2019 bedraagt dit 6,95% van het bruto-loon. Deze bijdrage wordt inkomensafhankelijk genoemd, omdat het een van de bijdragen is die meestijgt met het loon. Hiervan wordt bijvoorbeeld de basisverzekering van alle Nederlanders betaald.

Hoeveel loonheffing moet ik betalen?

Loonheffing bestaat dus uit verschillende onderdelen en wordt automatisch elke maand door jouw werkgever ingehouden. Alle Nederlanders moeten deze heffingen betalen. Het kan echter zijn dat er te veel heffing betaald is voor jou. In dat geval kan je het te veel betaalde bedrag terugvragen bij de belastingdienst.

Daarnaast bestaan er verschillende kortingen waardoor jij minder belasting en premies hoeft te betalen. Een van de belangrijkste van deze kortingen is de algemene heffingskorting.

Wat is algemene heffingskorting?

Deze heffingskorting is een korting waardoor jij minder belasting en premies hoeft te betalen. Alle mensen die het hele jaar in Nederland hebben gewoond, hebben hier recht op. De algemene heffingskorting is echter wel afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen. Zo heb je minder recht op deze heffingskorting wanneer jouw belastbaar inkomen stijgt. Dit is goed te zien in deze grafiek:

heffingskorting vs belastbaar inkomen

Hoe hoger het belastbaar inkomen, hoe lager de algemene heffingskorting

Bereken nu jouw algemene heffingskorting!

Om te controleren of jij recht hebt op een teruggave van de belasting moet jij natuurlijk eerst weten op hoeveel (algemene) heffingskorting jij recht hebt. Gebruik daarom deze gratis tool om te berekenen op hoeveel algemene heffingskorting jij recht hebt!

Let op: Je kunt deze sheet niet direct invullen. Je moet deze eerst kopiëren naar je eigen Google Drive, of opslaan als excel bestand op je computer. De aanwijzingen vind je terug in het document.