Home
More about money
Wat is huurtoeslag en hoe kan ik dat krijgen?
10/10/2019

Wat is huurtoeslag en hoe kan ik dat krijgen?

In Nederland heeft iedereen recht op huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid als tegemoetkoming voor maandelijkse huurkosten. Deze toeslag is bedoeld om het voor iedereen in Nederland mogelijk te maken om betaalbaar een woning te huren.

Wanneer heb ik recht op huurtoeslag?

Huurtoeslag is alleen aan te vragen wanneer er ook daadwerkelijk een woning wordt gehuurd. Daarnaast moeten alle aanvragers van deze toeslag aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Alle medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 2. De aanvrager is 18 jaar of ouder
 3. De aanvrager huurt een zelfstandige woonruimte
 4. Alle medebewoners staan ingeschreven bij de gemeente
 5. De huur, het gezamenlijke inkomen en het vermogen zijn niet te hoog

1. Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning

Iedereen in Nederland die de Nederlandse nationaliteit bezit, heeft recht op huurtoeslag. Ook personen met een geldige verblijfsvergunning en inwoners uit de Europese Economische Ruimte kunnen hier recht op hebben.

2. De aanvrager is 18 jaar of ouder

Huurtoeslag is in principe alleen aan te vragen wanneer de aanvrager ouder is dan 18 jaar. Echter zijn er drie uitzonderingsgevallen die het mogelijk maken om deze toch eerder aan te vragen:

 1. De aanvrager van de huurtoeslag heeft een kind
 2. De aanvrager is getrouwd
 3. Beide ouders zijn overleden

3. De aanvrager huurt een zelfstandige woonruimte

Huurtoeslag wordt in Nederland aangevraagd per adres. Huurtoeslag is uitsluitend mogelijk wanneer het adres als zelfstandige woonruimte is aangemerkt. Een zelfstandige woonruimte is een woning met een toegangsdeur waarin op z’n minst de volgende zaken aanwezig zijn:

 1. Een woon-/slaapkamer
 2. Een toilet
 3. Een eigen keuken met aan- en afvoer van water

Daarnaast kan een zelfstandige woonruimte nooit tijdelijk zijn. Zodoende zijn anti-kraak woningen, woonketen en tijdelijke loodsen uitgesloten. Verder moet de aanvrager van de huurtoeslag kunnen bewijzen dat de woning daadwerkelijk door deze persoon wordt gehuurd. Een huurcontract of bewijs van reguliere overboekingen kunnen hiervoor als bewijs dienen.

4. Alle medebewoners staan ingeschreven bij de gemeente

Huurtoeslag is alleen aan te vragen als de aanvrager en alle medebewoners officieel staan ingeschreven in het gemeentelijk register. De huurtoeslag kan pas ingaan wanneer de verwerking van de inschrijving op het nieuwe adres is uitgevoerd.

5. De huur, het gezamenlijke inkomen en vermogen zijn niet te hoog

In Nederland is de huurtoeslag alleen bedoeld om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen bij het huren van een huis. Wanneer de huur, het inkomen of het vermogen te hoog zijn, vervalt het recht op de huurtoeslag.

Heb ik recht op huurtoeslag (en hoeveel)?

Of en op hoeveel huurtoeslag jij recht hebt, is lastig handmatig te bepalen. Om jou hiermee te helpen, hebben wij een handige tool gebouwd die dit op basis van jouw situatie bepaalt. Gebruik daarom deze gratis tool om te berekenen of je recht hebt op huurtoeslag en zo ja, op hoeveel precies!