Excellent
Verified
Trustpilot
Home
Juconi
Complaints

Juconi

Juconimethode Hoop voor straat- en zwerfkinderen. Juconi staat voor 'Junto con los niños' wat 'samen met de kinderen' betekent. Wij zetten ons in voor ...

File a complaint about Juconi
President Kennedylaan 19, 2517 JK, Den Haag
21
Open complaints
42
Complaints being processed
21
Resolved complaints

Do you have a complaint about Juconi?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.