Excellent
Verified
Trustpilot

Joods Historisch Museum, St. Vrienden van het

Het verlenen van steun aan het Joods Historisch Museum te Amsterdam en aan en mede-invoer van musea in het buitenland waarmede gezamenlijke activiteiten worden ...

File a complaint about Joods Historisch Museum, St. Vrienden van het
Postbus 16737, 1001 RE, Amsterdam
158
Open complaints
316
Complaints being processed
158
Resolved complaints

Do you have a complaint about Joods Historisch Museum, St. Vrienden van het?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.