Excellent
Verified
Trustpilot
Home
Join for Joy
Complaints

Join for Joy

Join for Joy ondersteunt basisscholen in de landelijke gebieden van lage-inkomenslanden bij de ontwikkeling en implementatie van sport- en spelactiviteiten.

File a complaint about Join for Joy
617595491
Tussen de Bogen 113, 1013 JB, Amsterdam
42
Open complaints
84
Complaints being processed
42
Resolved complaints

Do you have a complaint about Join for Joy?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.