Excellent
Verified
Trustpilot

In de Strengen international

BCM is een uitgever van special interestbladen in verschillende segmenten. Zo geven we Bridge Magazine, De Hippische Ondernemer, Onze Hond, Jazzism, Luister en Muziek.NL ...

File a complaint about In de Strengen international
Postbus 1392, 5602 BJ, Eindhoven
98
Open complaints
196
Complaints being processed
98
Resolved complaints

Do you have a complaint about In de Strengen international?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.