Excellent
Verified
Trustpilot

Hulp voor Helden

Hulp voor Helden - stichting KPPR ... Even bijpraten, een hapje eten, een potje biljarten. De gezelligheid van de ECHOS Homes zou Hans niet graag missen.

File a complaint about Hulp voor Helden
Prins Willem-Alexanderlaan 1429, 7312 GB, Apeldoorn
56
Open complaints
112
Complaints being processed
56
Resolved complaints

Do you have a complaint about Hulp voor Helden?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.