Excellent
Verified
Trustpilot
Home
HomePlan
Complaints

HomePlan

HomePlan Huisvesting voor de allerarmsten. Wereldwijd leeft 1 op de 6 personen in krottenwijken. Stichting HomePlan is een kleinschalige ontwikkelingsorganisatie die ...

File a complaint about HomePlan
Postbus 6849, 4802 HV, Breda
28
Open complaints
56
Complaints being processed
28
Resolved complaints

Do you have a complaint about HomePlan?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.