Excellent
Verified
Trustpilot

Hart voor Kinderen

Stichting Hart voor Kinderen zet zich uit in om verlichte en kwetsbare kinderen in moeilijke levensomstandigheden een betere toekomst te geven.

File a complaint about Hart voor Kinderen
Postbus 160, 1250 AD, Laren
63
Open complaints
126
Complaints being processed
63
Resolved complaints

Do you have a complaint about Hart voor Kinderen?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.