Excellent
Verified
Trustpilot

FGD Assuradeuren

Volmacht van verschillende verzekeraars. FGD Assuradeuren heeft de mogelijkheid om producten van verschillende verzekeraars onder eigen merk te verkopen.

File a complaint about FGD Assuradeuren
Postbus 2010, 8901 JA, Leeuwarden
56
Open complaints
112
Complaints being processed
56
Resolved complaints

Do you have a complaint about FGD Assuradeuren?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.