Excellent
Verified
Trustpilot

Cordaid Mensen in Nood

Cordaid Mensen in Nood is een ontwikkelingsorganisatie die armoede en het uitsluiten van bestrijdt in de meest kwetsbare samenlevingen en conflictgebieden.

File a complaint about Cordaid Mensen in Nood
Postbus 16436, 2500 BK, Den Haag
77
Open complaints
154
Complaints being processed
77
Resolved complaints

Do you have a complaint about Cordaid Mensen in Nood?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.