Excellent
Verified
Trustpilot

Cordaid Bond Zonder Naam

Cordaid wil mensen helpen de oorlog te ontstijgen en weer mee te doen in de samenleving. ... 80 jaar Bond Zonder Naam 06 april 2018. Ook dichtbij

File a complaint about Cordaid Bond Zonder Naam
Postbus 16437, 2500 BK, Den Haag
84
Open complaints
168
Complaints being processed
84
Resolved complaints

Do you have a complaint about Cordaid Bond Zonder Naam?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.