Excellent
Verified
Trustpilot
Home
CDA
Complaints

CDA

Bij de bespreking van de hoofdlijnennotitie over loondispensatie voor mensen met een arbeidsbeperking, voerde namens het CDA René Peters het ...

File a complaint about CDA
Postbus 30453, 2500 GL, Den Haag
11
Open complaints
22
Complaints being processed
11
Resolved complaints

Do you have a complaint about CDA?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.