Home
Blog
Zorgverzekering voor hoger opgeleiden

Wil je geld besparen op je zorgverzekering?
Download Dyme om te zien of jij te veel betaalt!

Download Dyme app
Publicatie: 01/09/2021 | Update: 24/03/2022

Zorgverzekering voor hoger opgeleiden

Tegenwoordig maken zorgverzekeraars vaker onderscheid tussen hoger en lager opgeleiden bij het afsluiten van een zorgverzekering. Er bestaat zelfs een speciale zorgverzekering voor hoger opgeleiden. Uit onderzoek is gebleken dat hoger opgeleiden minder vaak ziek zijn en áls ze ziek worden, de zorgkosten lager uitvallen. De oorzaak hiervan heeft met vele verschillende factoren te maken. Wij leggen je uit hoe dat zit en waar je een zorgverzekering voor hoger opgeleiden kunt afsluiten.

Meisje met boek

Waarom zijn hoger opgeleiden minder snel ziek?

Onder hoger opgeleiden verstaan we mensen die een HAVO, VWO, HBO of WO opleiding heeft gevolgd. Deze personen hebben van huis uit vaak al een gezondere financiële en sociale basis meegekregen. Ze zijn vaker opgegroeid in een gezonde leefomgeving en hebben van jongs af aan meegekregen dat roken ongezond is en bewegen en gezonde voeding belangrijk is. Mensen die geen hoog opleidingsniveau hebben, roken vaker en meer, bewegen minder en eten een stuk ongezonder.

Woning en leefomgeving

Lager opgeleiden hebben vaak een lager inkomen en wonen daardoor in sociale woningbouw of oudere huizen. Deze huizen zijn niet voorzien van de beste bouwmaterialen en zijn vaak belast met een slecht ventilatie, tocht en (daaruit volgend) schimmel. Allergieën en allerlei andere gezondheidsklachten liggen daardoor op de loer. Geld om dit op te lossen is er vaak niet of heeft men er niet voor over.

In de meeste steden in Nederland liggen deze woningen ook in gebieden met grote verkeersdrukte en minder groen. Hier is een hogere uitstoot van fijnstof aanwezig en de afwezigheid van groen nodigt minder uit om naar buiten te gaan.

Keuzes bij de dagelijkse boodschappen

Mensen met een lager inkomen moeten ook andere keuzes maken wat betreft de dagelijkse boodschappen. Vaak kiezen zij dan voor ‘vulling’ in plaats van voeding. Een pot knakworsten met een zak witte broodjes is namelijk goedkoper dan de ingrediënten voor een complete verse maaltijd. Een maaltijd gebaseerd op groenten kán wel goedkoper, maar men denkt dat deze niet zo smaakvol zijn. Vlees lijkt ook vaak de meest essentiële basis te vormen voor maaltijden, terwijl dit vaak ook direct het duurste is.

Daarnaast heeft iedereen te maken met een omgeving waarin fabrikanten en merken constant ongezonde voedingsmiddelen aanbieden. Een reclamespotje voor groente zien we niet snel op tv, of het moet een initiatief van de overheid zijn. Voor veel mensen is het lastig om weerstand te bieden aan alle reclames die uitlokken om ongezonde producten aan te schaffen. Als een boodschap maar vaak genoeg te zien of te horen is, ga je deze ongemerkt als waarheid zien.

Algemeen welbevinden

De laatste factor die bijdraagt aan een verminderde gezondheid onder lager opgeleiden is de mentale belasting die ze ervaren. Aan de ene kant komt dit door financiële problemen. Aan de andere kant geeft deze groep mensen aan dat ze het gevoel hebben weinig controle over bepaalde omstandigheden te hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de financiële situatie en woonsituatie.

Opleiding en de relatie met kanker

Roze ballonnen in de lucht

Longkanker, dikkedarmkanker en borstkanker staan in Nederland op doodsoorzaak nummer 2, 8 en 10. Statistieken laten echter zien dat hoger opgeleiden minder vaak aan kanker overlijden. Ook hiervoor zijn diverse directe en indirecte oorzaken voor aan te wijzen.

1. Roken

Eén van de grootste risicofactoren voor het ontwikkelen van een vorm van kanker is roken. Uit vele onderzoeken blijkt dat mensen met een lagere opleiding vaker en meer roken dan mensen met een hogere opleiding. Hierin speelt ook een rol dat ouders ook vaker een lagere opleiding kregen en ongezond gedrag (onbewust) doorgeven aan hun kinderen.

2. Algehele levensstijl

Een gezond beweegpatroon kan kanker helpen voorkomen. Als je de diagnose kanker hebt, kan beweging een goede genezing bevorderen. Hoger opgeleiden hebben niet alleen een groter besef dat bewegen noodzakelijk is voor een gezonde leefstijl, ze hebben ook vaker de financiële middelen om lid te worden van een sportvereniging of zelfs een personal trainer in te schakelen. Een algehele gezonde levensstijl is voor hoger opgeleiden en hun sociale contacten belangrijk. Als hoger opgeleide krijg je gewoon sneller (ongevraagde) tips en adviezen van je vrienden als je een ongezonde levensstijl hebt.

3. Deelname aan bevolkingsonderzoeken

Uit onderzoek van de overheid blijkt ook nog eens dat hoger opgeleiden trouwer zijn in het meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Daardoor ontdekt men sneller allerlei vormen van kanker en kun je een behandeling eerder starten. De behandeling is dan minder intensief en succesvoller dan wanneer men kanker later ontdekt.

Door de eerdere ontdekking van mildere vormen van kanker, hebben hoger opgeleiden ook eerder de neiging om genetische vormen van kanker te laten onderzoeken bij zichzelf en bij hun naasten. Ook hier is het vroege stadium waarin de kanker wordt ontdekt gunstig voor de genezingskansen.

4. Trouw aan therapie

Als jij een kanker diagnose krijgt, biedt het ziekenhuis een behandelplan aan. En hoewel het ondergaan van een behandeling soms zeer onprettig is, hebben hoger opgeleiden vaker hun blik op de resultaten op de lange termijn gericht. Ze zijn eerder bereid een behandeling met goede vooruitzichten te ondergaan dan lager opgeleiden.

Alle bovengenoemde factoren zorgen voor een hogere kans op genezing bij hoger opgeleiden. Daarom adverteren sommige zorgverzekeraars met aantrekkelijker tarieven voor hoger opgeleiden. Promovendum stelt bijvoorbeeld dat de zorg- en schadeclaims lager zijn bij hoger opgeleiden en dat daarmee de premie ook omlaag kan.

Veelgestelde vragen over zorgverzekering voor hoger opgeleiden

Stond het antwoord op je vraag er nog niet tussen? Grote kans dat hij hier, bij de veelgestelde vragen over zorgverzekering voor hoger opgeleiden, wel beantwoord wordt.

1. Is Promovendum goedkoop?

Promovendum staat al jarenlang in de top 5 van scherpste premies met een goede dekkingsgraad. Ze bieden niet alleen zorgverzekeringen aan maar ook een auto- en inboedelverzekering. Voor al deze verzekeringen geldt een bewijsbare genoten opleiding op HAVO, VWO, HBO of WO niveau.

2. Hoe controleert Promovendum het opleidingsniveau?

Als je bij Promovendum een premieberekening wilt doen, kun je een aantal opleidingsniveaus invullen. Denk je slim te zijn en vul je een hogere opleiding in dan je daadwerkelijk gevolgd hebt, dan pleeg je verzekeringsfraude. Je bent volgens de Nederlandse wet verplicht om de juiste gegevens te verstrekken aan je verzekeraar bij zowel het aanvragen van een polis als bij het doen van een (schade-) claim. Het plegen van verzekeringsfraude is strafbaar en de boete hiervoor is €532,-.

3. Wie zit er achter Promovendum?

Grofweg zijn er in Nederland 5 verzekeringslabels. Onder deze labels hangen veel kleine verzekeringen. Het risico van de basisverzekering wordt dan gedragen door het hoofdlabel of "risicodrager". Deze controleert ook of de polisvoorwaarden op de goede manier worden uitgevoerd. In het geval van Promovendum is het hoofdlabel VGZ.

Overstappen naar een zorgverzekering voor hoger opgeleiden via Dyme?

Via de app van Dyme kun je eventueel een persoonlijk advies inwinnen en overstappen van zorgverzekering. Let er wel op dat je alleen jaarlijks kunt overstappen in de periode van 11 november tot en met 31 januari.

Besparen met de Dyme app

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijke advies voor je lopende verzekeringen? Of ben je benieuwd of je, naast je zorgverzekering, op meer dingen kunt besparen? Download de app van Dyme en kijk waar jij kunt besparen.

De app geeft je een overzicht van je financiën, zodat jij precies ziet wat je uitgeeft en wat er binnenkomt. Geef je ergens meer geld aan uit dan je had gepland? Dan krijg je een melding van de app. Daarnaast motiveert de app je om je spaardoelen, door middel van budgetten, te behalen. En betaal je ergens te veel voor? Dyme signaleert dit meteen en helpt je daarnaast ook bij het opzeggen van dit abonnement.

Ken je onze app al? Met de Dyme app krijg je een compleet overzicht op je financiën, zodat je altijd controle hebt over je geld. Onze slimme technologie maakt automatisch overzichten van je inkomsten en uitgaven en laat je direct zien hoe(veel) je kunt besparen. Zo besparen Dyme gebruikers gemiddeld €800 per jaar op hun vaste lasten! Wil je weten hoeveel jij kunt besparen?